Ściągawka do Narodowego Korpusu Języka Polskiego

Adam Przepiórkowski, Aleksander Buczyński, Jakub Wilk

Niniejszy dokument zawiera fragmenty publikacji Korpus IPI PAN. Wersja wstępna, które powinny ułatwić korzystanie z korpusu. (Niniejsza wersja została zmodyfikowana w marcu 2006 na potrzeby 2. wydania Korpusu IPI PAN oraz w kwietniu 2010 i październiku 2011 na potrzeby Narodowego Korpusu Języka Polskiego.)

1 Segmentacja
2 Zestaw znaczników morfosyntaktycznych
2.1 Kategorie gramatyczne
2.2 Klasy gramatyczne
3 Język zapytań
3.1 Zapytania o segmenty
3.2 Zapytania o formy podstawowe
3.3 Zapytania wyższego rzędu
3.4 Zapytania o znaczniki morfosyntaktyczne
3.5 Wieloznaczności i dezambiguacja
3.6 Ograniczenie zapytania do zdania lub akapitu
3.7 Ograniczenie zapytania za pomocą metadanych
3.8 Wyrównywanie wyników